תרבויות

המוזיקה התורכית והסופית

המוזיקה הפרסית

המוזיקה הערבית

התרבות ההודית

התרבות היוונית – הרבטיקו

המוזיקה היהודית במזרח

המוזיקה התימנית 

פלמנקו

שלוחה בת"א ובירושלים
ירושלים: 072-2230545
תל אביב: 072-2230508