תרבויות

המוזיקה התורכית והסופית

המוזיקה הפרסית

המוזיקה הערבית

התרבות ההודית

התרבות היוונית – הרבטיקו

המוזיקה היהודית במזרח

המוזיקה התימנית

פלמנקו

02-6280779

972-2-6280779+